FANDOM


Her finner du en alfabetisk liste over alle kjente formler i dagens magisamfunn. Hvis du ser noen som mangler, er det selvsagt bare å tilføye.


AEdit

Absurdulum Edit

Formel som tvinger en hambuse til å skifte til en form som personen finner morsom, som på den måten ufarliggjør hambusen og gjør det mulig for trollmannen eller heksa å tilintetgjøre den.

Apporto Edit

Tilkallingsformel som henter en navngitt gjenstand på magisk vis til den som uttaler formelen.

Formelen kan brukes på to måter, enten ved å rette tryllestaven mot objektet en vil ha hentet til seg og deretter si apporto, eller bare heve tryllestaven, si apporto og deretter navnet på gjenstanden en vil skal apporteres.

Aquamenti Edit

Formel som får tryllestaven til å sprute vann. Den er satt sammen av latin aqua som betyr vann, og menti som betyr å huske.

Alohomora Edit

Formel som kan brukes til å åpne låste dører. Sammensatt av det hawaiianske Aloha som kan bety farvel, og mora, som er latin for hindring. Ikke alle dører kan låses opp med denne formelen, da det finnes magiske måter å låse en dør på som alohomora-formelen ikke fungerer på. Derimot kan den brukes på alle dører som er låst med konvensjonelle metoder (låser og lignende).

Antiantagon Edit

En formel for å sikre mindre områder/gjenstander, ofte bruky på telt. Det engelske ordet kommer fra latin og betyr "Vokt dere for fienden".

Avada Kadavra Edit

Den verste av de de utilgivelige forbannelsene, mordforbannelsen. Når den brukes gis et blaff av et blendende grønt lys og lyden av en storm. Dreper øyeblikkelig uten å etterlate seg noe merke eller biologisk årsak. Det finnes intet kjent forsvar mot denne forbannelsen, og det er bare en som har overlevd å bli truffet av denne, Harry Potter, "gutten som overlevde". Formelen er hentet fra arameisk; "la det ødelegges mens jeg taler", i motsetning til det mer kjente "abrakadabra" som på arameisk betyr "La det skapes mens jeg taler". En annen forbindelse kan være "cadaver" som er latin for et kadaver eller lik.

Det trengs mer enn bare å si fram besvergelsen for å ta livet av offeret; forbannelsen er avhengig av å bakkes opp av sterk magi fra brukeren.

Avis Edit

Trylleformel som skyter fugler ut av tryllestaven. "Avis" kommer fra latin og betyr "fugl".

BEdit

Befalio Edit

En av de de tre utilgivelige forbannelsene. Den som blir utsatt for denne forbannelsen blir viljeløst styrt av den som har kastet forbannelsen. Når forbannelsen er hevet, husker ikke offeret noe som helst fra den perioden forbannelsen var virksom. Flere dødsetere hevdet å ha vært under befaliusforbannelsen fra Fyrst Voldemort, og har dermed sluppet unna Azkaban. Navnet er hentet fra det norske verbet "å befale" sammen med en latinsk suffiks.

Denne forbannelsen er det mulig å kjempe imot, og hvis offerets viljekraft er sterk nok, vil han eller hun kunne kaste av seg forbannelsen når den blir forsøkt brukt på dem. Harry Potter er en av flere personer i bøkene som blir vist å ha anlegg til å gjøre dette.

Bindio Edit

Bindio får tau til å surre seg rundt noe. Den kan ikke binde sammen ting.

Bloccus gompus Edit

Formel som hindrer Gomper i å se magiske ting.

Blussio Edit

Formel som kan brukes til å ”tegne med ild". Der formelen blir brukt dannes det et merke som varer i lang tid, men flammen brenner ikke på gjenstanden slik at den blir ødelagt.

Bombarda Maxima Edit

Formel som lager en stor eksplosjon, kan også brukes uten "Maxima" for litt mer begrensede eksplosjoner.

Brekkivrakio Edit

Formelen brukes til å ødelegge gjenstander.

CEdit

Contrahexia Edit

En av mange avstøtningsheksinger, som kan skjule en liten gruppe folk mot trylleformularer og andre folks åsyn.

DEdit

Demaskerio Specialis Edit

Formel som avslører hvilken som helst hemmelighet ved en magisk gjenstand.

Depressio Edit

Begrenset sprengingsformel. Depressio betyr «presse ned» eller «tynge ned».

Dimendio Edit

Den får ting til å forminskes.

Disintegratio Edit

Denne er brukt til å få større ting til å eksplodere.

EEdit

Eliminatus Edit

Fjerner bildet av forrige magi utført som har blitt fremkalt ved Hexohistorico-formelen. Kan brukes til å fjerne andre magiske effekter også, slik som Finite Incantatem. (se nedenfor).

Exitarmus Edit

Avvæpningsformelen. Formelen avvæpner en person ved rive det de holder ut av hendene på dem. Når flere personer samtidig kaster formelen på samme person, kan det føre til en forsterket effekt, og offeret kan selv kastes bakover.

Navnet består av "exit" altså ut, og "armus", som kan bety våpen.

Explosio Edit

Denne trylleformelen knuser og ødelegger det den treffer.

EtsneglerEdit

Denne formelen er en ikke-verbal formel og får en person til å kaste opp snegler i cirka 10 minutter.

FEdit

Falnerio Edit

En formel som senker noe.

FeravertoEdit

Formelen forvandler dyr til kopper.

Finite Incantatem Edit

En trylleformel som brukes for å avslutte virkningene av en annen trylleformel. Kommer av latin finire som betyr å avslutte, og incantatum som betyr «noe eller noen som er forhekset».

Fleccus veccus Edit

Formel som fjerner skitt.

Flyttus Edit

En formel som brukes for å opprette en flyttnøkkel.

Fordektium Edit

En vanlig passordformel for å åpne gjemte innganger.

Forduftio Edit

En formel som får ting til å forsvinne. Formelens navn er utledet av ordet fordufte.

Forglemmiarium Edit

En glemmeformel som får en person til å glemme noe. Formelen kan oppheves gjennom kraftig smerte.

Forvento Vergum Edit

Denne formelen maner frem en skytsverge, en slags manifestasjon av ens glade følelser som beskytter og driver bort onde skapninger, først og fremst desperanter. Den som bruker denne formelen må konsentrere seg om et tvers i gjennom lykkelig minne. Navnet er satt sammen av ordene "forvente" og "verge" (en beskytter).

Formørkio Edit

En formel som gir et bind for øynene til portretter.

Forflokio Edit

Fungerer litt annerledes enn Forglemmiarum. Så i steden for å få noen til å glemme noe, inplanterer den falsk informasjon og falske tanker inn i offerets hukommelse.

Fuktovådium annullo Edit

En formel som brukes for å tilbakekalle meterologiske heksinger.

Fælefeum fyttiflatium Edit

En formel som er oppfunnet av Gyldenprix Gulmedal, skal visstnok kunne brukes til å fange feer. Hvorvidt formelen fungerer er usikkert.

GEdit

Gnistio Edit

En formel som skyter gnister fra tuppen av tryllestaven. Hvis brukeren befinner seg under vann skytes kokende vann i stedet.

Grandikvisikus Edit

En formel som får store kviser til å bryte ut på den som rammes.

Gravvecchio Edit

En formel som graver/sprenger plass i fjell.

HEdit

Hardio Edit

En formel som brukes for gjøre bløte ting til harde som stein.

Hexohistorico Edit

En formel som kan brukes for å sjekke hvilken trylleformel som sist ble utført av en tryllestav. Når denne formelen blir kastet på en tryllestav, vil den vise fram et ekko av formelen den sist ble brukt til å utføre. Hexohistorico er nært beslektet med formelen Hexus Historicus (bakvendt-effekten), som oppstår når to tryllestaver med samme kjerne blir forsøkt brukt mot hverandre.

Humanum exponerio Edit

En formel som brukes for å sjekke om det finnes mennesker i nærheten.

HindrioEdit

Formelen hindrer folk fra å løpe fra en.

Hexus Historicus Edit

Dersom to tryllestaver med samme kjernemateriale kjemper mot hverandre har man det man kaller "Hexus Historicus". Det går ut på at den ene tryllestaven tvinger frem skygger av tidligere brukte trylleformler fra den andre staven. Dersom denne forbindelsen er i gang vil man se to sterke lysende, gullstråler som gjør at de to tryllestavene blir forent og eierne deres blir omsluttet.bruk nå

LEdit

Lacarnum Inflamare Edit

Lar det komme ut blå flamme fra tuppen av staven.

Lamstivosløvus Edit

En lammeformel som slår et annet vesen bevisstløst. Formelen er vist å være livsfarlig hvis flere lammeformler blir brukt samtidig mot et offer, spesielt hvis offeret er befinner seg høyt i årene. For svært store eller magiske vesener (f.eks. jøtuler, drager) kreves det flere samtidige lamminger (minst seks) for å gi noen større virkning.

Levitacorpus Edit

En ikke-verbal sveveformel. Når denne formelen kastes på en person blir personen heist opp i lufta etter ankelen. Navnet kommer av det latinske levo, som betyr "jeg hever" (svever) og corpus (kropp).

Liberacorpus Edit

Motformelen for virkningen av Levitacorpus. Fra det latinske "libaro", "jeg setter fri" og "corpus", "kropp".

Locomotor Mortis Edit

Denne formelen låser sammen offerets bein. "Locomotion" er engelsk for "bevegelse", "mortis" er latin for "av død". Henspiller sannsynligvis på tilstanden kroppens muskler går inn i noen timer etter døden, hvor de blir stive, kjent som "dødsstivhet" (rigomotor mortis). Blir gjerne kalt beinlåsforbannelsen.

Locomotor simulacra Edit

Får statuer og rustninger til å bevege på seg.

Lumos Edit

Denne formelen får tuppen på en tryllestav til å lyse slik at den kan brukes som en lommelykt eller fakkel. Navnet kommer fra det latinske "lumen", som betyr lys.

M Edit

MahouniusEdit

En forbannelse svært sjeldent brukt. Våden en ulovlig, men er ikke en av de tre utilgivelige forbannelsene. Fra staven kommer det et "lyn" som påfører den truffede store strømtilførsel, som kan få vedkommede til å besvime.

Martyrio Edit

Torturforbannelsen, og en av de tre utilgivelige forbannelser. Den fremkaller ekstremt store smerter hos offeret uten å etterlate noen spor. Forlenget bruk kan føre til sinnsykdom. Formelen fungerer ikke med mindre personen som kaster forbannelsen virkelig ønsker å påføre offeret ren smerte. Navnet henspiller på den ofte voldsomme og smertefulle død som martyrer har lidd opp gjennom verdenshistorien.

Membranus Edit

En formel som gjør en overflate vannavstøtende, derav navnet membranus.

Misminne Edit

Skulle det verste skje, og en gomp ser noe han eller hun ikke burde ha sett, er kanskje Missminneformelen det beste reparasjonsverktøyet. Missminneformelen kan påføres av vedkommende, men i alvorlige tilfeller av gompe- oppmerksomhet kan magidepartementet sende en kyndig forglemmikerteam.

Mobiliflorabus Edit

En formel som på magisk vis flytter trær. Ved å bruke forstavelsen "mobili-" og tilføye det latinske navnet for en gjenstand, kan formelen brukes til å flytte mange forskjellige ting. For eksempel har man "mobilis" som er latin for "flyttbar" og "arbor" som er latin for et tre.

Mobilicorpus Edit

Når en persom ikke er i stand til å gå på egenhånd kan denne formelen brukes til å transportere dem. Den får det til se ut som usynlige tråder holder personen oppe. Navnet kommer fra latin, "mobilis" er latin for flyttbar og "corpus" betyr kropp eller legeme.

Morsmordre Edit

En formel som maner fram Mørkets merke, Fyrst Voldemorts symbol. Formelen er kun brukt av Voldemort og hans dødsetere og maner fram Merket, som består av en gigantisk hodeskalle med en slange stikkende ut av munnen. Voldemort og hans dødsetere maner det alltid opp over et sted hvor de har begått mord og det er derfor et høyt fryktet symbol. Ulikt hva noen kanskje tror, har navnet på formelen ingenting med en som dreper sin egen mor å gjøre (en morsmorder). Navnet er satt sammen av det latinske "mors", død, og det franske ordet "mordre", som betyr "å bite". Altså "å bite døden", noe som henger sammen med navnet på Voldemorts støttespillere, «dødsetere».

N Edit

Nox Edit

Trylleformel som brukes for å slukke en tryllestav som har blitt tent med lysformelen lumos. "Nox" er latin for "mørke".

OEdit

Orkideus Edit

En trylleformel som får blomster til å komme ut av en tryllestav. Oppkalt etter orkideblomsten.

P Edit

Pakk Edit

Et trylleformular for pakking av bagasje. Med lang trening vil formularet kunne brette tøyet og pakke bagasjen ordnet og pent.

Parero Edit

Denne formelen danner et midlertidig skjold rundt brukeren som sender våder og mindre forbannelser tilbake på angriperen som kastet dem. Navnet kommer fra verbet parere, som i fekting betyr å avverge et støt eller hogg fra motstanderen.

Parero Totalis Edit

En avstøtingsformel. Denne formelen gir total beskyttelse for den som befinner seg innenfor virkeområdet og er den heksingen som gir best beskyttelse mot uønskede elementer.

Parero Horibilis Edit

Brukes for å støte av forbannelser og heksinger fra store områder.
Dette er blant de mest kompliserte beskyttelsesheksingene som vanligvis settes på et viktig område.

Pepperpust Edit

En trylleformel som får pusten til å bli brennende het.

Petrificus totalis Edit

En full kroppslås; personen som blir truffet av formelen får alle musklene i kroppen lammet.

Navnet på formelen er satt sammen av de latinske ordene "petra", stein, "factus", å bli, og "totus", totalt. Navnet betyr dermed "å bli totalt forsteinet".

Plomberiporto Edit

Denne trylleformelen forsegler en dør så den ikke kan brukes på vanlig måte, men den lar seg lett oppheve av Alohomora-formelen.

Pol-Pek Edit

Denne formelen gjør at tryllestaven peker mot Nord.

REdit

Redusio Edit

En formel som gir noe som er blitt forstørret med forkjempningsformularet sin opprinnelige størrelse tilbake.

Reisoppio Edit

En trylleformel får ting, som for eksempel telt til å reise seg.

Reparo Edit

Opulus Reparo. Denne formelen reparerer gjenstander som har gått i stykker.

Restitutio Edit

En trylleformel som helbreder sår på kroppen.

Revnio Edit

En trylleformel som er i stand til å rive opp gjenstander.

Rictusemper Edit

Navnet kommer fra det latinske "rideo risi risum", som betyr "å le høyt av" (med munnen vidåpen) og "emper", "alltid, evig". Det er en kileformel som kiler motstanderen så grundig at han eller hun kollapser i bakken av latter.

SEdit

Sclio Edit

En enkel formel som brukes for å omdanne trapper til en rutsjebane.

Scylio Edit

En ikke-verbal formel, som er under forbud av Departementet. Brukes av dødseterne, og er en kveleformel. Formellen krever god konsentrasjon hvis et effektivt og langvarig resultat ønskes.

Sectumsemper Edit

En trylleformel lager dype kutt der tryllestaven pekes eller svinges over. Navnet kommer fra latin, "seco" betyr å kutte eller skjære av, og "semper" betyr alltid eller evig.

Serpensortia Edit

En trylleformel som får en stor slange til å komme ut av en tryllestav. "Serpens" er Latin for "slange" og "sortir" er fransk for "å gå ut".

Skrubberunt Edit

En formel som rengjør gjenstander.

Sonorus Edit

En formel som forsterker en stemme magisk, dempes med stillus-formelen. Navnet er latin for "høyt, bråkete".

Splintula Edit

En spjelke-formel; forbinder skadede lemmer og har samme funksjon som spjelking.

Stillus Edit

Denne formelen er motformelen til Sonorus; den gjør stemmen normal etter at den har vært magisk forsterket.

Stimulus Edit

En oppvekkingsformel som vekker opp en person som er blitt slått i svime av lammeforbannelsen.

Surrosorlio Edit

En trylleformel som hindrer folk rundt personen som framsa den å høre det en snakker om ved å fylle ørene deres med "surr".

Svulmio Edit

En formel som får ting til å svulme/vokse i størelse.

T Edit

Ta fyrio Edit

En trylleformel som tenner en flamme på tryllestaven som kan tenne på noe

Tannekspandio Edit

En trylleformular som får tenner til å vokse med skremmende fart.

Tarotta Edit

En formel som får skapninger til å gå til angrep på en fiende. Navnet kommer fra utrykket å "ta rotta på noen", som betyr å utmanøvrere eller knuse en motstander.

Talenixio Totalis Edit

En formel som limer tungen fast i ganen og gjør det nesten umulig å snakke. Navnet er satt sammen av ordene "tale", "niks" (som i betydningen "ingenting") og "totalt", altså " totalt ingen tale".

Tvillingio Edit

En formel som kopierer et objekt.

Tyggisvekkus Edit

En formel som fjerner tyggis fra et uønsket sted, kan muligens brukes på andre lignende gjenstander også.

U Edit

Ustrypio Edit

En formel som gir folk pusten tilbake, også når de har satt noe i vrangstrupen.

Ubryteløftet Edit

Ubryteligløftet er et magisk løfte mellom to personer som det er umulig å bryte uten å dø selv. Løftet inneholder tre (valgfrie) punkter.

V Edit

Vipendo Edit

En slags skytevåde som blant annet brukes av stavskytere fra magipolitiet.

Volnera Senentur Edit

Brukes mot Sektumsemper, for å få blodet inn igjen etter at formelen blir bruk på noen.

Vingardium Leviosa Edit

En levitasjonsformel; får en gjenstand til å sveve. Navnet er sannsynligvis satt sammen på det latinske ordet "levo", "å heve" og/eller det engelske ordet "levitate" som betyr det samme.

Utilgivelige forbannelser Edit

Dette er magiske formler fra svart magi som Magidepartementet ser på som særlige farlige og grusomme - og som derfor bokstavelig talt blir sett på som utilgivelige. Den som tas i å benytte en av disse forbannelsene dømmes automatisk til livsvarig fengsel i Azkaban.

Det er tre stk:

Kilde Edit