FANDOM


Snarvei:

IG
GS merke

Kjære elev, velkommen til Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom! I dette heftet vil du finne informasjon som både kan og vil være praktisk å kjenne til for ditt opphold her på skolen. Hvis du lurer på noe som ikke blir fullstendig besvart her, kan du spørre en professor eller eldre elev.

Fag Edit

Her finner du en komplett liste over fag på skolen.

Obligatoriske fag Edit

Disse er obligatoriske fag som du må ta på skolen. Men er ikke inkludert på Ø.G.L.E.-nivå.

Transfigurasjon Edit

Kunsten å forvandle, transfigurasjon er å forvandle form og opptreden av et objekt, og noenganger å skape eller kreere et objekt. Dette blir vanligvis oppnådd ved hjelp av konsentrasjon, en presis vifting med tryllestaven og uttalelse av den korrekte besvergelsen. En av de vanskeligste fagene ved skolen, som krever høy konsentrasjon og prestasjon. Transfigurasjon blir undervist fra første til femte år ved skolen, samt at man har muligheten til å studere faget på Ø.G.L.E.-nivå i sjette og syvende år.

Forsvar mot svartekunster Edit

Læren innen forskjellige forsvarsteknikke for å motvirke svart magi og mørke vesener. Forsvar mot svartekunster blir undervist fra elevenes første år ved skolen, og fram til det femte. I sjette og syvende år kan elevene velge å studere faget på Ø.G.L.E.-nivå.


Trylleformler Edit

Manipulering av bevegelse og objekter, samt skapelsen av fenomener ved presis vifting av tryllestaven og fremsigelse av den korrekte besvergelsen. Dette faget er et av de mest bråkete; en gruppe elever som øver seg på hvordan de skal få objekter til å bevege seg mot dem, eller hvordan de skal få andre personer til å le, skaper mye støy selv når de utføres korrekt, og ennå mere støy når de er feilslått. Trylleformler blir undervist fra første år ved skolen og fram til det femte, med muligheten til videre studier på Ø.G.L.E.-nivå i sjette og syvende år.

Eliksirer Edit

Kunsten å lage eliksirer med magiske effekter. Prosessen er omtålig og instruksjonene må følges til punkt og prikke for at eliksiren skal ha den korrekte magiske effekten. Eliksirer blir undervist fra første til femte år, med muligheten til å studere faget på Ø.G.L.E.-nivå i sjette og syvende år.

Astronomi Edit

Astronomi ved Galtvort virker som om det handler mest om nomeklaturen til planetene, noe som gjør at det ligner mye på astrologi. Kjente elevaktiviterer inkluderer å lære navn på stjernene, stjernebilder og planeter, samt deres lokalisering og bevegelser. Astronomitimer finner sted i det høyeste tårnet ved skolen hver onsdag. Astronomi er et obligatorisk fag fra første til femte år, med muligheten for å studere videre på Ø.G.L.E.-nivå i sjette og syvende år.

Magihistorie Edit

Studien av magisk historie. Magihistorie er undervist fra første til femte år ved skolen, med muligheten for å studere det videre på Ø.G.L.E.-nivå i sjette og syvende år.

Urtologi Edit

Studien av magiske planter og hvordan man skal ta vare på, nyttegjøre seg og/eller sloss mot dem. Urtologi undervises i drivhuset ute på skoleområdet. I sitt første år arbeider elevene bare i drivhus en, siden drivhus tre inneholder farligere planter. Klassene begynner i drivhus tre i sitt andre år. Urtologi blir undervist fra første til femte år, med muligheten for å studere det videre på Ø.G.L.E.-nivå i sjette og syvende år.

Valgfag Edit

En elev må velge minst to valgfag i sitt tredje år ved Galtvort. Disse fagene kan man igjen droppe på Ø.G.L.E.-nivå.

Det er også verdt og merke seg at ingen av professorene i disse fagene har noen annen viktig rolle ved skolen.

Artimantikk Edit

Aritmantikk er kunsten å spå ved hjelp av tall. Under følger en liten veiledning om hvordan dette skal gjøres. Faget er valgfritt, og undervises fra tredje til syvende år.

Oldruner Edit

Først og fremst et teoretisk fag som studerer gamle runiske skrifter og magiske språk.

Clairvoyanse Edit

Clairvoyanse er kunsten å forutse framtiden. Forskjellige metoder blir undervist i faget, inkludert krystallkuler, lesing i håndflaten, lesing i teblader, spåing i kort og drømmetyding.

Stell av magiske vesener Edit

Læren om hvordan man skal stelle for magiske vesener. Undervisningen holdes utenfor slottet. Et valgfag som undervises fra tredje til syvende år ved skolen.

Gompologi Edit

Studien om gomper, ikke-magiske personer.

Psykoblokk Edit

Kunsten å blokkere minnet mot ekstern penetrering, og ikke del av den normale pensumplanen.

Flyvning Edit

Bruken av sopelimer til å fly på. Flyvetimene blir bare gitt til førsteårsstudenter og de forskjellige husenes rumpeldunkspillere.

Immivering Edit

Dette faget er valgfritt, og undervisningen koster 12 galleoner. Immivering er kunsten å magisk forsvinne fra et sted og dukke opp et annet sted. Det kreves at man har autorisasjon fra Magidepartementet og kan bare gjøres lovlig av personer over 17 år. Elever ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom som er 17 år gamle, eller blir 17 i løpet av skoleåret, kan ta det 12 uker lange kurset i immivering kort tid etter juleferien.

Eksamener Edit

Du vil støte på tre eksamener i løpet av dine syv år på skolen.

U.G.L.E. Edit

U.G.L.E. (Undre Galdrelaugseksamen) er eksamenen som tester dine kunnskaper og praktisk erfaring innen spesielle områder av magi, og blir gitt i ditt femte år ved skolen. Eksamenene blir ikke administrert og vurdert av skolen, men av offisielle representanter fra Magidepartementets Heksingeksamenskommisjon. Eksamenene tar sted ved Galtvort, og de offisielle representantene fra Galtvort tar en årlig tur til skolen for å administrere eksamenene. Lærerne ved Galtvort fremhever viktigheten av prøvene, siden de spiller stor rolle for om elevene kan fortsette studiene i de respektive fag i de siste to årene ved skolen (Ø.G.L.E.-studiene krever ofte høye U.G.L.E.-karakterer for at man skal kunne få ta de). Elevene tar en U.G.L.E.-eksamen for hvert av fagene de har tatt ved skolen. Prøvene finner sted i begynnelsen av juni (mot slutten av skoleåret), og de blir spredt ut over et par uker. Hver eksamen består av en teoretisk del og en praktisk del, bortsett fra hvis det er eksamen i et fag som kun innebefatter læring av tekstbasert informasjon (slik som magihistorie og oldruner), der det kun er en teoretisk eksamen.
De teoretiske delene av eksamen er skriftlig og blir utført i storsalen ved Galtvort, som for anledningen forandres fra å inneholde fire langbord til mange individuelle pulter. De praktiske delene av eksamen blir utført av hver enkelt elev foran en offisiell representant fra magidepartementet, som krever at elevene må utføre forskjellige oppgaver ut ifra hvilket fag eksamen er i. Magidepartementets offisielle representant gir elevene karakterer ut ifra en skala på seks bokstaver.

I likhet med de mer avanserte Ø.G.L.E.-eksamenene blir U.G.L.E.-eksamenen gitt karakter ut ifra følgende skala:

Beståtte karakterer Edit

 • S for Strålende
 • B for Bedre enn ventet
 • A for Akseptabelt

Ikke-beståtte karakterer Edit

 • D for Dårlig
 • Y for Ynkelig
 • T for Troll

Tilgjengelige fag Edit

U.G.L.E. kan tas i følgende fag:

 • Obligatoriske fag; forsvar mot svartekunster, eliksirer, transfigurasjon, magihistorie, trylleformler, astronomi og urtologi.
 • Valgfag; aritmantikk, oldruner, clairvoiance, stell av magiske vesener og gompologi.

Ø.G.L.E. Edit

Ø.G.L.E. (Øvre Galdrelaugseksamen) er en eksamen som tester dine kunnskaper og praktiske erfaringer innen spesielle områder. Magidepartementets Heksingeksamenskommisjon overvåker eksamenene og gir elevene karakterer før de kan uteksamineres fra skolen. I sine sjette og syvende år ved skolen studerer elevene fag på Ø.G.L.E.-nivå, og de må velge hvilke fag de skal ta for å forberede seg på prøvene. Bra karakterer i fagene er veldig viktige for elever som ønsker en bra jobb etter endte studier. Magidepartementet søker for eksempel bare etter folk som har eksepsjonekt bra karakterer fra Ø.G.L.E.-eksamenene sine. britiske elever sammenligner Ø.G.L.E.ne med sine egne A-level-eksamener, som de tar i omtrent samme alder som elevene ved Galtvort.
I likhet med U.G.L.E.-eksamenene, blir Ø.G.L.E.-eksamenene karaktersatt ut ifra følgende skala:

Beståtte karakterer Edit

 • S for Strålende
 • B for Bedre enn ventet
 • A for Akseptabelt

Ikke-beståtte karakterer Edit

 • D for Dårlig
 • Y for Ynkelig
 • T for Troll

Kilde Edit